ENGLISH

Singled [Out] tells the story of five educated women who are coming to terms with being single and finding their place in the modern world, and it explores what it means to be a single woman in a world defined by increasing independence and choice. Shot in Melbourne, Shanghai, Istanbul and Barcelona, the film follows the story of these women, and it includes the voices of experts that provide a bigger picture.

The film is an intimate and personal four-year journey from film-makers Mariona Guiu and Ariadna Relea.

Produced by Suricata Stories, in co-production with Televisió de Catalunya and Lacivert Films, and with the support of Eurimages and Insitut Català de les Indústries Culturals.

CATALÀ

Singled [Out] segueix la història de cinc dones solteres i empoderades en quatre ciutats del globus; les cinc busquen el seu lloc al món modern, un món caracteritzat per la diversitat d’opcions a tots els nivells. Rodada a Melbourne, Xangai, Estanbul i Barcelona, la pel·lícula explora la vida d'aquestes dones, i inclou les veus d'experts que aporten un marc teòric i una visió global del fenomen.

Tot plegat, fruit d'un viatge íntim i personal durant quatre anys de les directores Mariona Guiu i Ariadna Relea.

Produït per Suricata Stories, en coproducció amb Televisió de Catalunya i Lacivert Films, i amb el suport d'Eurimages i l'Institut Català de les Indústries Culturals.

ESPAÑOL

Singled [Out] sigue la historia de cinco mujeres solteras y empoderadas en cuatro ciudades del globo; las cinco buscan su lugar en el mundo moderno, un mundo caracterizado por la diversidad de opciones a todos los niveles. Rodada en Melbourne, Shangái, Estambul y Barcelona, la película explora la vida de estas mujeres, e incluye las voces de expertos que aportan un marco teórico y una visión global del fenómeno.

Al final, el documental es también fruto de un viaje íntimo y personal durante cuatro años de las directoras Mariona Guiu y Ariadna Relea.

Producido por Suricata Stories, en coproducción con Televisió de Catalunya y Lacivert Films, y con el apoyo de Eurimages e Insitut Català de les Indústries Culturals.