ENGLISH

Suricata Stories is a new production company specializing in documentary. It was founded by us, Ariadna Relea and Mariona Guiu, as a platform to grow and develop our own projects.


We are not a big fan of rules, but do love dot points.

· The stories that people tell themselves are the ones that matter. Shift those stories, and you create change. 

· We give a voice to people in our films, and promote critical thinking.

· We don’t have an office; rather we follow the stories wherever they take us.Mariona is currently based in Melbourne, Australia. Ariadna is based in Barcelona, Spain. We’ve also lived in Italy, Cuba, China and Nepal. 

Suricata’s mantra: We travel light. This gives us space to better understand ourselves, better understand the people we work with and better understand the stories we are trusted to tell.

Singled [Out] is the first feature-length documentary project of the production company, and it has the support of Televisió de Cataluña, ICEC and Eurimages.

 

CATALÀ

Suricata Stories és una productora de nova creació especialitzada en documental. Neix com a resultat de la inquietud de les seves fundadores (Ariadna Relea i Mariona Guiu) de trobar una plataforma on desenvolupar i fer créixer els seus propis projectes.

Les regles estrictes no són la nostra devoció, però si que tenim uns punts de partida:

· Tot és la història que un mateix s’explica. Canviant aquesta història es provoca el canvi.

· Donem la veu als nostres personatges, i amb aquesta veu promovem el pensament crític.

·No tenim oficina, i és la història ens guia. En aquest moment la Mariona viu a Melbourne, Austrаlia i l’Ariadna a Barcelona. També hem viscut a Cuba, Itаlia, Xina i Nepal.

El nostre mantra: caminem lleugeres d'equipatge per deixar espai al coneixement: el de la gent amb la qual treballem, però també l'espai per conèixer-nos a nosaltres mateixes, i a aquest món.

Singled [Out] és el primer projecte de llargmetratge documental de la productora, que compta amb el suport de Televisió de Catalunya, ICEC i Eurimages.

 

ESPAÑOL

Suricata Stories es una productora de nueva creación especializada en documental. Nace como resultado de la inquietud de sus fundadoras (Ariadna Relea y Mariona Guiu) de encontrar una plataforma dónde desarrollar y hacer crecer sus propios proyectos.

No somos devotas de las reglas estrictas, pero sí tenemos unos puntos de partida:

· Todo es la historia que uno se cuenta. Cambiando esa historia es como se provoca el cambio.

· Damos la voz a nuestros personajes, y con esta voz promovemos el pensamiento crítico.

· No tenemos oficina y la historia nos guía. En este momento Mariona vive en Melbourne, Australia y Ariadna en Barcelona. También hemos vivido en Cuba, Italia, China y Nepal.

Nuestro mantra: andamos ligeras de equipaje para dejar espacio al conocimiento: el de la gente con la que trabajamos, pero también el espacio para conocernos a nosotras mismas y a este mundo.

Singled [Out] es el primer proyecto de largometraje documental de la productora, que cuenta con el apoyo de Televisió de Cataluña, ICEC y Eurimages.

More about us   ·    Més sobre nosaltres   ·   Más sobre nosotras   

Ariadna
Mariona