FIVE WOMEN OVER THIRTY. 
FOUR CITIES.
AN INTIMATE FILM ABOUT SINGLE LIFE IN AN ERA OF CHOICE.
CINC DONES EN LA TRENTENA.
QUATRE CIUTATS.
SOLTERIA I OPCIONS EN L'ERA DE L'AMOR MODERN.
CINCO MUJERES EN LOS TREINTA.
CUATRO CIUDADES.
SOLTERÍA Y OPCIONES EN LA ERA DEL AMOR MODERNO.
 
Panel 1

TEASER

Panel 2

THE FILM

ENGLISH

Singled [Out] tells the story of five educated women who are coming to terms with being single and finding their place in the modern world, and it explores what it means to be a single woman in a world defined by increasing independence and choice. Shot in Melbourne, Shanghai, Istanbul and Barcelona, the film follows the story of these women, and it includes the voices of experts that provide a bigger picture.

The film is an intimate and personal four-year journey from film-makers Mariona Guiu and Ariadna Relea.

Produced by Suricata Stories, in co-production with Televisió de Catalunya and Lacivert Films, and with the support of Eurimages and Insitut Català de les Indústries Culturals.

CATALÀ

Singled [Out] segueix la història de cinc dones solteres i empoderades en quatre ciutats del globus; les cinc busquen el seu lloc al món modern, un món caracteritzat per la diversitat d’opcions a tots els nivells. Rodada a Melbourne, Xangai, Estanbul i Barcelona, la pel·lícula explora la vida d'aquestes dones, i inclou les veus d'experts que aporten un marc teòric i una visió global del fenomen.

Tot plegat, fruit d'un viatge íntim i personal durant quatre anys de les directores Mariona Guiu i Ariadna Relea.

Produït per Suricata Stories, en coproducció amb Televisió de Catalunya i Lacivert Films, i amb el suport d'Eurimages i l'Institut Català de les Indústries Culturals.

ESPAÑOL

Singled [Out] sigue la historia de cinco mujeres solteras y empoderadas en cuatro ciudades del globo; las cinco buscan su lugar en el mundo moderno, un mundo caracterizado por la diversidad de opciones a todos los niveles. Rodada en Melbourne, Shangái, Estambul y Barcelona, la película explora la vida de estas mujeres, e incluye las voces de expertos que aportan un marco teórico y una visión global del fenómeno.

Al final, el documental es también fruto de un viaje íntimo y personal durante cuatro años de las directoras Mariona Guiu y Ariadna Relea.

Producido por Suricata Stories, en coproducción con Televisió de Catalunya y Lacivert Films, y con el apoyo de Eurimages e Insitut Català de les Indústries Culturals.

Panel 3

PHOTOS

Panel 4

US

ENGLISH

Suricata Stories is a new production company specializing in documentary. It was founded by us, Ariadna Relea and Mariona Guiu, as a platform to grow and develop our own projects.


We are not a big fan of rules, but do love dot points.

· The stories that people tell themselves are the ones that matter. Shift those stories, and you create change. 

· We give a voice to people in our films, and promote critical thinking.

· We don’t have an office; rather we follow the stories wherever they take us.Mariona is currently based in Melbourne, Australia. Ariadna is based in Barcelona, Spain. We’ve also lived in Italy, Cuba, China and Nepal. 

Suricata’s mantra: We travel light. This gives us space to better understand ourselves, better understand the people we work with and better understand the stories we are trusted to tell.

Singled [Out] is the first feature-length documentary project of the production company, and it has the support of Televisió de Cataluña, ICEC and Eurimages.

 

CATALÀ

Suricata Stories és una productora de nova creació especialitzada en documental. Neix com a resultat de la inquietud de les seves fundadores (Ariadna Relea i Mariona Guiu) de trobar una plataforma on desenvolupar i fer créixer els seus propis projectes.

Les regles estrictes no són la nostra devoció, però si que tenim uns punts de partida:

· Tot és la història que un mateix s’explica. Canviant aquesta història es provoca el canvi.

· Donem la veu als nostres personatges, i amb aquesta veu promovem el pensament crític.

·No tenim oficina, i és la història ens guia. En aquest moment la Mariona viu a Melbourne, Austrаlia i l’Ariadna a Barcelona. També hem viscut a Cuba, Itаlia, Xina i Nepal.

El nostre mantra: caminem lleugeres d'equipatge per deixar espai al coneixement: el de la gent amb la qual treballem, però també l'espai per conèixer-nos a nosaltres mateixes, i a aquest món.

Singled [Out] és el primer projecte de llargmetratge documental de la productora, que compta amb el suport de Televisió de Catalunya, ICEC i Eurimages.

 

ESPAÑOL

Suricata Stories es una productora de nueva creación especializada en documental. Nace como resultado de la inquietud de sus fundadoras (Ariadna Relea y Mariona Guiu) de encontrar una plataforma dónde desarrollar y hacer crecer sus propios proyectos.

No somos devotas de las reglas estrictas, pero sí tenemos unos puntos de partida:

· Todo es la historia que uno se cuenta. Cambiando esa historia es como se provoca el cambio.

· Damos la voz a nuestros personajes, y con esta voz promovemos el pensamiento crítico.

· No tenemos oficina y la historia nos guía. En este momento Mariona vive en Melbourne, Australia y Ariadna en Barcelona. También hemos vivido en Cuba, Italia, China y Nepal.

Nuestro mantra: andamos ligeras de equipaje para dejar espacio al conocimiento: el de la gente con la que trabajamos, pero también el espacio para conocernos a nosotras mismas y a este mundo.

Singled [Out] es el primer proyecto de largometraje documental de la productora, que cuenta con el apoyo de Televisió de Cataluña, ICEC y Eurimages.

More about us   ·    Més sobre nosaltres   ·   Más sobre nosotras   

Ariadna
Mariona
Panel 5

CONTACT

SINGLED OUT FILM
contact@singledoutfilm.com

ARIADNA RELEA
[Director]

MARIONA GUIU
[Director]

BELÉN SÁNCHEZ
[Producer]

 

SURICATA FILMS

Help us to tell the story