Les condicions de la vida moderna i la forma en la que està organitzada la heterosexualitat fa difícil per als homes i les dones la mobilització del seus desitjos; fa difícil parlar, i expressar l’amor entre homes i dones. Antigament existien una quantitat de rituals i de codis segons els quals una persona podia declarar, conèixer, actuar sobre els seus sentiments. Aquests codis i rituals han desaparegut: les regles del joc han canviat i ja no són les mateixes.

Eva IllouzSociòloga
DOSSIER DE PREMSA